Comissió de Banda

La Comissió de Banda són un grup de persones que participen activament dins de la formació musical i que col·laboren amb la Junta Directiva en l’organització, coordinació i millor funcionament de la Banda Simfònica. És l’encarregada d’organitzar qualsevol tipus d’activitat que afecte als músics i de vetllar, junt al Director, del correcte compliment del Reglament de Règim Intern, informant a la Junta Directiva en cas d’incompliment del mateix.

Recollida i reglada dins dels Estatuts de la Unió compta amb representació dins de la Junta Directiva a través de la figura del Delegat/a de Banda. Les seues funcions són: coordinar la Comissió, informar als músics de qualsevol novetat, proposta o decisió presa en Junta Directiva que els puga afectar i elaborar un informe d’assajos i actuacions, controlant l’assistència o les necessitats musicals davant una actuació.

Està sempre en permanent i estret contacte amb el Director de la Banda.

Actualment està formada per: Juan Carlos López (Director), Sonia B. Pérez i Naiara Vives (Saxo alt), Alba López (Saxo Tenor), Marta Clariana (Clarinet), Marta Rodrigo (Flauta), José David Galán i Pau Vallés (Trompeta), Sergi Aparisi, Eduardo Albentosa i Víctor Rodrigo (Percussió).

Scroll Up