Director Javier Pérez Zorío

Titulat superior en l’especialitat de trompeta en el Conservatori Superior de València. En l’actualitat és professor de llenguatge musical, professor de trompeta i director de l’escola de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. També és professor de trompeta a l’escola de música del Centre Artístic Musical Santa Cecilia de Foios i del Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals Francisca Pascual Domenech.

Inicia els seus estudis de direcció amb el mestre José Martínez Colomina amb el qual continua actualment assistint a classes de perfeccionament.

Ha assistit a cursos de formació per a directors de banda i orquestra i a Màster Class impartida pel director titular de la Belgian Air Force Band, Matty Cilisen.

Scroll Up