Dijous 25 de novembre 2021. ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES

ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES DE LA UNIÓ

El pròxim dia 25 de novembre de 2021, a les 20:00 h. en primera convocatòria, i a les 20:15 h. en segona es realitzarà en el local social de la Unió (carrer Músic Cabanilles, 48) la Assemblea General Ordinària de socis i sòcies, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Presentació de comptes i informe de gestió
3. Presentació i aprovació del Pressupost 2021
4. Ratificació Junta Directiva
5. Precs i preguntes

Scroll Up