Política de privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seua disposició la present Política de Privacitat.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Nom o denominació social: UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ

Domicili social: C/ Músic Cabanilles – 48 baix 46017 – València

Telèfon: 963259582

Dades registrals: 

N.I.F.: G46171997

E-mail: info@uniomusicalhorta.com

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interés i/o gestionar la seua candidatura.

Per quant temps conservarem les seues dades personals?

Les seues dades, seran conservats el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei oferit així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades personals pot ser l’execució d’una relació contractual potencial i/o subscrita, l’interés legítim, l’habilitació legal i/o el consentiment del propi interessat. Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris i en cap cas està obligat a *facilitarselos, però la seua no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ no comunicarà les seues dades a cap tercer, llevat que s’informe d’això expressament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Els drets de protecció de dades dels quals són titulars els interessats són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret de rectificació o supressió
  • Dret d’oposició
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de UNIÓ MUSICAL L’HORTA SANT MARCEL·LÍ  o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@uniomusicalhorta.com, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara en avant, AEPD, www.agpd.es

Puc retirar el consentiment?

Vosté té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

On puc reclamar en cas que considere que no es tracten les meues dades correctament?

Si algun interessat considera que les seues dades no són tractats correctament per UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ pot dirigir les seues reclamacions al correu correo@cosomuval.org o a l’autoritat de protecció de dades que corresponga, sent l’AEPD la indicada en el territori nacional, www.agpd.es

Seguretat i actualització de les seues dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seues dades personals, l’informem que UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seua alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantindre les seues dades personals actualitzades, ens informe sempre que es produïsca una modificació d’aquests.

Confidencialitat

UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ l’informa que les seues dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervinga en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seues dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l’interessat ens haguera autoritzat expressament.

Scroll Up